Välkommen till Humanisthemmet EQ

Bo i ett hem

Humanisthemmet EQ erbjuder sedan 2013 barn och ungdomar ett hem med kvalitet i en varm och trygg miljö i Uppsala och Knivsta. På våra HVB-hem tar vi emot flickor och pojkar från 12 år. För de ungdomar som uppnått 16 års ålder och mognad har vi stödboendeverksamheten EQ Utsluss.

Humanisthemmet EQ erbjuder kvalificerade familjehem för barn och ungdomar oavsett ålder och bakgrund. Flera av våra familjehem har även särskilda kunskaper kring barn.

Våra hem genomsyras av ett humanistiskt, pedagogiskt förhållningssätt där individperspektivet med barnets bästa i fokus, delaktighet, pedagogisk integration och språket har en central roll.