Om Humanisthemmet EQ

Om Humanisthemmet EQ

Humanisthemmet EQ erbjuder HVB, stödboende, familjehem, utredning och behandling – vi tar emot både flickor och pojkar. Humanisthemmet EQ har en kunnig och stabil personalstyrka med stort engagemang för sitt arbete, många med lång och bred erfarenhet av arbete med barn. I vår verksamhet är kontinuerlig kvalitetssäkring, samverkan och hög kompetens hos personalen grundläggande.

Humanisthemmet EQ finns i Uppsala och Knivsta.

Vår verksamhet

Humanisthemmet EQ startade sin verksamhet år 2013. Vi arbetar för en hög kvalitet i verksamheten utifrån vårt förhållningssätt; en positiv människosyn och ett livslångt lärande. I vår verksamhet är kontinuerlig kvalitetssäkring, samverkan och hög kompetens grundläggande. Vår personal har ett stort engagemang och arbetar utifrån Humanisthemmet EQ:s kvalitets- och ledningssystem. Exempel på personalens utbildning är pedagogik, socialt arbete, beteendevetenskap och undersköterskeutbildning.

Vår värdegrund

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde, en positiv människosyn och ett varmt förhållningssätt. Vi tror på att individen har förmågor med unika resurser till livslång utveckling. Vi värdesätter individens rätt till integritet och medbestämmande. Att varje individ ska bli sedd är för oss grundläggande.

Kvalitet och samverkan

För god rättssäkerhet och en gynnsam utveckling hos individen arbetar Humanisthemmet EQ för en kontinuerlig samverkan med de andra aktörer som arbetar med våra barn och ungdomar. Detta för att ge individen de bästa förutsättningarna för att med positiv självbild få växa till självständiga individer. Humanisthemmet EQ:s kvalitets- och ledningssystem verkar för ständig utveckling och hög kvalitet.