Start


Bo i ett hem

Humanisthemmet EQ erbjuder sedan 2013 barn och ungdomar ett hem med kvalitet i en varm och trygg miljö i Uppsala och Knivsta. På våra HVB-hem tar vi emot ensamkommande flickor och pojkar från 12 år. För de ensamkommande ungdomar som uppnått 16 års ålder och mognad har vi stödboendeverksamheten EQ Utsluss.

Humanisthemmet EQ erbjuder kvalificerade familjehem för barn och ungdomar oavsett ålder och bakgrund. Flera av våra familjehem har även särskilda kunskaper kring ensamkommande barn.

Våra hem genomsyras av ett humanistiskt, pedagogiskt förhållningssätt där individperspektivet med barnets bästa i fokus, delaktighet, pedagogisk integration och språket har en central roll.

KONTAKT

Verksamhetschef
0702-15 22 22
info@humanisthemmet.se

Bitr. verksamhetschef
Tel 0702-60 16 36
carina@humanisthemmet.seHumanisthemmet EQ – hemlikt boende för ensamkommande barn