Start


Bo i ett hem

Humanisthemmet EQ – ett hem med kvalité som tar emot ensamkommande flickor och pojkar från 12 år i en varm och trygg hemlik miljö.

Vårt hem genomsyras av ett humanistiskt och pedagogiskt förhållningssätt där individperspektivet med barnets bästa i fokus, delaktighet, pedagogisk integration och språket har en central roll.

KONTAKT

Verksamhetschef
0702-15 22 22
info@humanisthemmet.se

Placeringsförfrågan
0702-15 22 22Humanisthemmet EQ – hemlikt boende för ensamkommande barn